MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE KVK

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI


1.1. SATICI: Unvanı: Newmos Glass Trading Ltd. 

Adresi: Özgürlük Caddesi No:9 Haspolat / Lefkoşa 

İnternet Sitesi: www.hizlicamkibris.com / www.mosglasscyprus.com 

E-posta : info@mosglasscyprus.com 

Tel. No: +90 (392) 233 – 5930  

1.2. ALICI: Adı Soyadı : 
Telefon: 

Adresi : 

E-posta: 

IP Adresi: 


2.SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER


https://www.hizlicamkibris.com/urunler/tum-urunler.aspx linkinde bulunan ürünler.


3.SÖZLEŞMENİN KONUSU


3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra kısaca ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır.) konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.hizlicamkibris.com alan adlı internet sitesinden (Bundan sonra kısaca ‘İnternet Sitesi’ olarak anılacaktır.) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, İnternet Sitesi’nde yazılı olan nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

3.2. Alıcı, yukarıda belirtilen satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler ile iptal ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş vererek satın aldığını kabul ve beyan eder. 

3.3. İnternet Sitesi’nde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve proforma fatura ile Kullanım Koşulları ile Gizlilik Bildirimi işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçalarıdır. 


4.TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1. Satıcı, ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra İnternet Sitesi üzerinden adet, ölçü ve cinsi eksiksiz olarak girilmiş ürünleri her ürünün açıklamasında yer alan seçeneklerindeki fire oranları ve teslim tarihi içerisinde üretip istenilen şekilde eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür. 

4.2. Alıcı, İnternet Sitesi’ne üye olurken ve sipariş sırasında isim, soy isim, şirket unvanı, e-posta adresi, telefon, adres, fatura bilgileri gibi kendisinden talep edilen tüm bilgileri hukuka uygun, güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür. 


5.SİPARİŞ(LER)E İLİŞKİN HÜKÜMLER


5.1. İşbu Sözleşme’nin tarafları Alıcı ile Satıcıdır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşme’nin taraflarına aittir. 

5.2. Alıcı, www.hizlicamkibris.com alan adlı internet sitesinde sunulan ürünlerden sipariş edebilmek için İnternet Sitesinde talep edilen bilgileri girmek zorundadır. Alıcı’nın üye olmadan sipariş vermesi halinde Alıcı Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve gerekli diğer belgeleri onaylayarak siparişin sonunda İnternet Sitesi’ne üye olmaktadır. Alıcı her zaman ve ayrıca hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini sona erdirebilir. 

5.3. Alıcı sipariş etmek istediği ürünler için; ürünün cinsi, ebat, renk, adet gibi seçenekleri seçerek ve ölçülerini sisteme girerek ürün siparişini verebilir. 

5.4. Alıcı, sipariş ettiği ürünlerin hazır veya kişiye özel veyahut da kuruma özel sipariş olup olmamasına göre iade etme koşullarının değişeceğini peşinen kabul eder. Bu kapsamda Alıcı, ürünlerin tüzel veya gerçek kişi ayrımı bulunmaksızın, kendisine özel olarak hazırlanması durumunda ürünleri iade etme hakkını haiz olmadığını peşinen kabul eder. 

5.5. Alıcı, siparişini belirledikten sonra siparişi giriş sayfası aracılığıyla siteye yükleyebilir. Siparişin üretime uygunluğu kontrol edildikten sonra, Alıcı’dan elektronik iletişim yoluyla siparişin üretime uygunluğuna ilişkin onay alınacak, siparişi verirken girdiği e-posta marifeti veya internet sitesi üzerindeki onay butonu aracılığı ile onay alındıktan sonra Alıcı’nın siparişi üretime alınacaktır. 

5.6. Alıcı satın alma işlemini gerçekleştirdikten tamamladıktan sonra, en geç 7 (yedi) gün içinde, ölçülerin kesim payı, rodaj payı, delik yerleşimi gibi konularda baskıya uygunluğu kontrol edilir ve gerekli ise bu konularla ilgili düzeltmeler yapılır. Üretime uygun son hali ve siparişin uygunluğu kendisine e-posta ile gönderilir. 

5.7. Alıcı 7 (yedi) gün içinde kendisine gönderilen siparişe en uygun hale getirilen ölçüleri onaylamalıdır. Ölçüler verilen süre içinde onaylanmadığı takdirde, tasarım Alıcı tarafından ilk oluşturulduğu hali ile üretilip teslim edilir. Alıcı, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin niteliği ve ölçüleri gereği, ürünün üretilebilmesi için kendisine sunulan seçenekleri okumak ve gerektiğinde kendisine yöneltilen seçeneklerden tercihte bulunmak durumundadır. Alıcı, ürünü seçerken beyan ettiği ve seçtiği seçeneklerin hatalı olmasından ve ürünün İnternet Sitesi’nden seçtiği şekilde, kendi talebine göre hazırlanmasından kendisi sorumludur. 

5.8. Alıcı ürünü tüm nitelikleriyle seçtikten, tercihlerini tamamladıktan sonra, satın alma işlemi ödemenin yapılması ile tamamlanır. 

5.9. Alıcı’nın tasarımı onaylamasının ardından, 30 (otuz) gün içinde sipariş konusu ürünler hazır olarak müşteriye teslim edilir. 


6.İPTAL ve İADE KOŞULLARI


6.1. İşbu Sözleşme kapsamında, kural olarak, Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak Alıcı’ya özel hale getirilen ürün ve hizmetler söz konusu olduğundan bu ürünlerin iptali ve iadesi mümkün değildir. 

6.2. Alıcı, sipariş uygunluğunu ve tasarımı onaylamadan ve satın alınan ürünler üretime geçmeden siparişten tamamen vazgeçme hakkına sahiptir. Alıcı, bu vazgeçme talebini e-posta marifeti ile veya İnternet Sitesi’nde belirtilen ‘İletişim’ sayfasındaki telefon numarası vasıtası ile Satıcı’ya zamanında bildirdiği takdirde, ürün bedeli kendisine 10 (on) iş günü içinde iade edilir ya da Alıcı’nın talebi veya onayı üzerine bu tutar hesabında tutulup daha sonraki siparişlerinde kullanılabileceği gibi, Alıcı’ya yine talebi üzerine bir kupon kodu tanımlanıp sonraki siparişlerinde kullanması sağlanabilir. 

6.3. Sipariş konusu ürünlerin, üretime girilmeden iptal edilmek istenmesi halinde ilgili siparişler için, varsa o ana kadar yapılmış işlemlere ait (cam kesimi, çıta kesimi vs.) ücretler kesilerek tutar Alıcı’ya 10 (on) iş günü içinde iade edilecektir. 


7.ÜRÜNLERİN TESLİMİ ve TESLİM ŞEKLİ


7.1. Sipariş konusu ürünler, “Adrese Teslim” veya “Adrese Teslim + Montaj” seçeneği seçildiği takdirde Alıcı’nın yukarıda belirtmiş olduğu adresinde Alıcı’ya teslim edilecektir. Alıcı, “Teslimat Bilgileri ” ve “Alıcı” gibi siparişinin teslimatına dair verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, siparişinin kendisi veya belirlediği alıcılar tarafından ancak kimlik ibrazı karşılığında teslim alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.2. Kural olarak teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, İnternet Sitesinde, sistemde işlemin gerçekleştiği süre zarfında ilan ettiği tutarın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ya ait olacaktır. Bununla birlikte Satıcı, teslimatın hangi koşullarda kendisi tarafından karşılayacağını belirlemekte serbest olup teslimat ücretine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. 

7.3. Teslimat; hazır ürünlerde stokların müsait olması, üretilecek ürünlerde ise üretim süresine bağlı olarak ve sipariş konusu ürün bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra 30 (otuz) günü geçmemek kaydıyla en kısa sürede yapılır. 

7.4. Sipariş, Alıcı’nın ödeme bilgisi hakkında onay geldikten ve elektronik ortamda onay alındıktan sonra verilmiş sayılacaktır. 

7.5. Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günlerinde verilen siparişler, ödeme bilgisinin onayını takip eden ilk iş günü verilmiş kabul edilir. 


8.AYIBA KARŞI SATICININ SORUMLULUĞU


8.1. Alıcı, sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur. 

8.2. Alıcı, teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde  durumu Satıcı’ya 3 (üç) gün içerisinde ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde Alıcı,  teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır. 

8.3. Alıcı’nın, kendisine teslim edilen ürünlerde açıkça belli olmayan (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol (ürünü incelemek ve/veya incelettirmek) yükümlülüğü ve teslim tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi/ettirmesi halinde derhal Satıcı’ya ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde Alıcı, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır. 

8.4. Alıcı, Ayıp ihbarı ile birlikte İnternet Sitesi üzerinden iade talebi oluşturarak, ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Alıcı’nın teslim edilen ürünü herhangi bir nedenle iade edebilmesi için; ürünün orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, tüm ambalaj malzemeleriyle eksiksiz bir şekilde, fiziksel hasar görmeden aynen geri gönderilmesi gereklidir. Ayrıca, irsaliye ve faturanın tüm asıl ve kopyalarının da ürünlerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 

8.5. Teslimatı yapan taşıyıcıdan kaynaklı hasar dışında, paket açılmadan fark edilebilecek nitelikte herhangi bir hasar, eziklik, ıslaklık gibi normal olmayan bir durum varsa; Alıcı teslimat görevlisinden tutanak hazırlamasını talep etmelidir. 

8.6. Satıcı, usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve sonrasında ürünün kendisine teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak; Alıcı’nın beyanlarında haklı olması halinde (oluşabilecek renk farklılığı, 2m mesafeden görülebilen derin çizikler) ayıplı ürünü değiştirerek veya yeniden basarak Alıcı’ya tüm masrafları kendisince karşılanmak üzere teslim eder. Alıcı, dilerse ücret iadesi de talep edebilir. Bu taktirde ücret iadesi 10 (on) iş günü içinde yapılacaktır. 

8.7. İade edilen ayıplı ürünün yenisinin stoklarda kalmaması, yeniden üretim imkanının olmaması, üretilecek materyalin bulunamaması ya da benzeri zorlayıcı nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânının ortadan kalktığı durumlarda, Satıcı ürün bedelini Alıcı’ya, herhangi bir faiz veya masraf ödemeksizin, tahsil edilen yöntemle aynı şekilde iade edeceğini beyan ve taahhüt eder. 


9.FİYATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER


9.1. Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürünlerin ücreti İnternet Sitesi’nde ve Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. Aksi ayrıca belirtilmedikçe, fiyatlara KDV dahil değildir. 

9.2. Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda İnternet Sitesi’nden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenmekte olup Satıcı’nın bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 


10.SATICI’NIN BEYANLARI VE SORUMSUZ OLDUĞU HALLER


10.1. Satıcı, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün, renk, materyal çeşitleri ile hazır tasarımlar ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Satıcı’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder. 

10.2. Sipariş oluşturulurken Alıcı’nın göndermiş olduğu ölçülerdeki hataları, yanlış yerleştirme, uygun olmayan işleme, yanlış cam cinsi seçme ve renk hataları gibi oluşacak sorunlardan Satıcı sorumlu tutulamaz. 

10.3. Satıcı, üretime verilecek ürünlerde basılmak üzere hazırlanan içeriğin genel mevzuata uygun olup olmadığını inceleme yükümlülüğü bulunmamakla beraber, uygun görmediği içerikleri kabul etmeme ve bu yöndeki siparişi iptal etme hakkına sahiptir. 

10.4. Satıcı, bazı baskılı ürünlerin dış mekan kullanımına uygun olmadığını, güneşe veya rutubete maruz bırakılmayacağını, bazı ürünlerin uygun saklama koşulları içinde bulundurulması gerektiğini bildiğini kabul eder. 

10.5. İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin Satıcı tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde Alıcı, herhangi bir müspet ve/veya menfi zarar ve kâr kaybı da dahil olmak üzere herhangi bir zararını talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş tutarı kadardır. 

10.6. Kullanıcılar, terör ve terörizmin finansmanının, kara para aklama işlemlerinin önlenmesine yönelik tüm ulusal ve uluslararası mevzuata uymakta olduklarını, bilgileri dahilinde terör bağlantısı veya uzantısı olan veya olma ihtimali bulunan, ülkenin milli güvenliğine ve bütünlüğüne tehdit oluşturan, milletin huzurunu bozucu faaliyetler içerisinde yer alan, devletin açıkladığı tehdit/terör örgütü listelerinde yer alan, kara para aklama faaliyetinde bulunan veya bulunma şüphesi olan hiçbir kurum ve kuruluş ile bağlantısının olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

10.7. Satıcı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 


11.GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

 • Satıcı, Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’ne girilen bilgilerin ve gerçekleştirilen işlemlerin güvenliğini makul çaba göstererek gerekli önlemleri alacağını ve altyapısını bu bilgileri korumaya yönelik önlemlerin teknik imkanların izin verdiği ölçüde aldığını kabul eder. Ancak, Kullanıcı söz konusu bilgilerinin kendi cihazından girildiği sırada korumanın yeterli olmaması sebebi ile ilgisiz üçüncü kişiler tarafından erişilmesine ve/veya virüs ve benzeri zararlı uygulamalardan.

 

 • İnternet Sitesi ile ilgili olarak tüm bilgi ve/veya içerik ile bunların revizyonu, düzenlenmesi ve tamamen ve/veya kısmen kullanımı hususunda; Satıcı’nın diğer üçüncü şahıslara yapmış olduğu anlaşmalar ile üçüncü şahıslarda saklı kalanlar hariç; tüm fikir ve/veya görsel ve/veya düzenleme ve/veya yenileme ve/veya değiştime yani; tüm fikri-sınai ve mülkiyet hakları sadece Satıcı’ya aittir.

 

 • Satıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden belirtmiş olduğu iletişim bilgileri yolu ile Kullanıcı Satıcı’ya ulaşarak kişisel veri kullanımı işlemlerini ve/veya iletişimlerini her zaman kullanabilir. Kullanıcı’nın bildirimi ile Satıcı Kullanıcı’nın kişisel veri ve/veya iletişimlerini durdurabilir veya silebilir veya hukuken gerekli olması taktirde kişisel verilerin ve/veya iletişimlerin muhafazasına Kullanıcı’nın kimliği belli olmayacak şekilde anonim hale getirerek devam edebilir.

 

 • Kullanıcı, işbu başvuru formu dahil olmak üzere İnternet Sitesi’nde verdiği tüm kişisel ve alışveriş bilgilerinin doğru olduğunu, Kullanıcı’nın üyeliği sona erse dahi, Kullanıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin Program İşbirlikçileri tarafından toplanmasına, işlenmesine, ve İnternet Sitesi kapsamında verilen bilgilerin güncellenmemesi veya Kullanıcı’nın yanlış bilgi vermesi sonucu oluşabilecek zararlardan Satıcı’nın ve/veya Program İşbirlikçilerinin sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

 • Alıcı, kendisine aşağıdaki haklara sahip olduğunu bildirildiğini kabul eder;

 

 • Vermiş olduğu kişisel bilgilerin işlenip işlenmediği hakkında bilgi edinme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını hakkında bilgi edinme ve mezkur bilgilerin bu amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Kişisel verilerin, eğer aktarılıyorsa, aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • Kişisel verilerin yanlış ve/veya eksik olması durumunda bu bilgilerin düzeltilmesini istemek ve verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere değişikliğin bildirilmesini isteme hakkı;
 • Yasa ve/veya işbu Sözleşme şartları çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini isteme ve verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme hakkı;
 • Kişisel verilerin yasalara aykırı olarak işlenmesi nedeni ile Alıcı’nın zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı.

 

12.MÜCBİR SEBEPLER


12.1. Sözleşme’nin akdedildiği tarihte var olmayan ve Satıcı’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Satıcı’nın Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (her türden doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümlerinde değişiklik, el koyma, grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, yaygın ve/veya sürekli elektrik ve/veya internet kesintileri vb.) olarak kabul edilir. 

12.2. Mücbir Sebep durumunda Satıcı, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir. 

12.3. Mücbir sebebin 45 (kırk beş) günden fazla sürmesi halinde Alıcı işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir. 


14.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ


14.1 Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Satıcı’nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının kesin delil hükmünde olacağını Alıcı gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

14.2. İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve elektronik belge hükmündedir. 

14.3. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.